ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน 11,900 บาท บิน แอร์เอเชีย
 

ชมคลิป วีดีโอ ทริปพม่า 3วัน 2คืน
วันที่ 21-23 ก.ค.61

Millenium Hotel Yagon

Lobby at millenium hotel yagon

Room Kyaikhto hotel

birthday golden key rwstaurant

Breakfast at millenium hotel yagon

Royal Tase restaurant

Western Park Restaurant

Western Park Polo Club

shwedagonpagoda burma

shwedagonpagoda yagon

Morning Kyaikhiyo

6 wheel truck Kyaikhto

Duty Free airport

แหล่งท่องเที่ยว ประเทศพม่า

พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


1.birthday golden key rwstaurant 2.6 wheel truck Kyaikhto 3.Breakfast at millenium hotel yagon 4.Morning Kyaikhiyo 5.Syriem yagon 6.Millenium Hotel Yagon 7.Royal Tase restaurant 8.Western Park Restaurant 9.shwedagonpagoda yagon 10.walkway to the get yagon airport 11.Lobby at millenium hotel yagon 12.Western Park Polo Club 13.Room Kyaikhto hotel 14.shwedagonpagoda yagon myanmar 15.shwedagonpagoda burma 16.supermarket 17.atmosphere in the bus 18.Duty Free airport 19.shwedagonpagoda burma 20.Atmosphere on the bus 21.Atmosphere on the bus in Bago 22.Atmosphere on the bus myanmar 23.Nature on the way to relics 24.Kyaiktiyo Pagoda Myanmar 25.Bus Myanmar inside and outside 26.Ye le Phaya Syriem Burma 27.Myanmar tour guide on the bus 28.On the way up to kyaikhiyo 29.Phra ṭhat in khæwn 30.Uphill 6 weel go to kyaiktiyo 31.On a rainy day myanmar 32.At night Phra ṭhat in khæwn 33.Sittoung River Burma 34.Make Merit In The Morning in Myanmar 35.Kyaik Hto Hotel 36.Kyaik Hwaw Wun Pagoda 37.Millennium Hotel 38.White Elephant in Myanmar 39.Kyaik Hwaw wun pagoda 40.Kyakhat wine 41.SHWEMAWDAW 42.Make Merit in Kyaiktiyo pagoda 43.Shwethalyaung Buddha 44.Kanbawzathadi Palace 45.Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha 46.Botataung Pagoda 47.Bus In Myanmar 48.Hao Shi Restaurant 49.10 mile restaurant 50.H12 Restaurant
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง 11,900บาท จาก กทม.โดยเครื่องบินแอร์เอเชีย - 3 วัน 2 คืน
 • รหัสทัวร์
  :  PM1FD
 • ประเทศ
  :  ประเทศพม่า
 • ระยะเวลา
  :  3 วัน 2 คืน (8มื้อ)
จุดเด่นโปรแกรม   นมัสการมหาเจดีย์ชเวดากอง นมัสการพระธาตุอินแขวน ทานกุ้งมังกร
วันที่ออกเดินทางปี2562
เดือนเมษายน5-7, 6-8(วันจักรี) ,12-14, 13-15, 14-16 (วันสงกรานต์),26-28
เดือนพฤษภาคม1-3(วันแรงงาน),3-5,4-6,5-7,10-12, 18-20(วันวิสาขบูชา),24-26 ,31พ.ค.-2มิ.ย.
เดือนมิถุนายน7-9, 14-16 ,21-23 ,28-30
เดือนกรกฎาคม5-7, 12-14, 15-17(วันอาสาฬหบูชา) ,27-29(วันเฉลิมฯ)
เดือนสิงหาคม2-4, 10-12(วันแม่) ,23-25
เดือนกันยายน6-8, 13-15, 20-22 ,27-29
เดือนตุลาคม4-6 ,11-13 ,12-14(วันคล้ายวันสวรรคต) ,19-21 ,21-23(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 1-3, 8-10 ,9-11(วันลอยกระทง) ,22-24
เดือนธันวาคม4-6 (วันพ่อ), 6-8, 8-10(วันรัฐธรรมนูญ) ,13-15 ,20-22, 27-29 ,30ธค.-1มค.63 ,31ธค.-2มค.63 (วันปีใหม่)

รายการเดินทางโดยย่อ


วันที่หนึ่ง            กทม.ย่างกุ้งหงสาวดีวัดไจ๊คะวายเจดีย์ชเวมอดอร์

พระราชวังบุเรงนองคิมปูนแค้มป์พระธาตุอินทร์แขวน

 

ช่วงเช้า

คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA (FD)

ออกเดินทางสู่เมืองย่างกุ้งประเทศพม่า โดยสายบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD251

คณะเดินทางถึง สนามบินมิงกาลาดง (ย่างกุ้ง)

ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองหงสาวดีหรือ เมืองพะโค จากนั้นนำท่าน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป ที่ วัดไจ้คะวาย

 

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1) (กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว) จากนั้นนำท่านเข้าชม พระธาตุที่เมืองหงสาวดีซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่คู่บ้านคู่เมือง เจดีย์ชเวมอดอร์ หรือ พระธาตุมุเตา นมัสการ ณ จุดอธิษฐานอันศักดิ์สิทธิ์ และสามารถนำธูปไปค้ำกับยอดของเจดีย์องค์ที่หักลงมาเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านชม พระราชวังบุเรงนอง และ บัลลังก์ผึ้ง จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่ เมืองไจ้โท แห่งรัฐมอญเดินทางผ่านชม แม่น้ำสะโตง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ พระธาตุอินทร์แขวน

ช่วงบ่าย

ชม คิ้มปูนแค้มป์ เพื่อทำการเปลี่ยนเป็นรถบรรทุกหกล้อ (เป็นรถประจำเส้นทางชนิดเดียวที่เราจะสามารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวนได้) จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ้ทีโยหรือ พระธาตุอินทร์แขวน นมัสการพระธาตุอินทร์แขวน 

ช่วงเย็น

บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 2)

ช่วงค่ำ

 

พักที่ KYAIKHTO HOTEL, YOE YOE LAY HOTEL หรือเทียบเท่า จากนั้นท่านสามารถขึ้นไปนมัสการหรือนั่งสมาธิที่พระเจดีย์ได้ตลอดทั้งคืน แต่ประตูเหล็กที่เปิดสำหรับสุภาพบุรุษ จะเปิดถึงเวลา 22.00 น. โดยบริเวณพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีความเย็นมาก (ยกเว้น Golden Rock Hotel จะขึ้นไปไหว้พระธาตุอินทร์แขวนได้แค่รอบเดียว

 

วันที่สอง       พระธาตุอินทร์แขวนพระนอนยิ้มหวานเจดีย์ไจ๊ปุ่นเจดีย์โบตาทาวน์

                   เทพทันใจเทพกระซิบพระมหาเจดีย์ชเวดากองย่างกุ้ง  

 

ช่วงเช้า

ใส่บาตรพระธาตุอินแขวน ของใส่บาตรท่านสามารถซื้อได้ที่นี่ มีพ่อค้าแม่ค้ามาบริการขายให้

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่3) หลังอาหารนำท่านออกเดินทางกลับ จากนั้น เปลี่ยนรถถึงคิมปุนแค้มป์ เปลี่ยนเป็นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางสู่กรุงหงสาวดี นมัสการ พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว กราบนมัสการพระพุทธรูปนอนที่ที่มีพุทธลักษณะที่ สวยงามในแบบของมอญ จากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง  ไม้แกะสลัก, ผ้าถุง, โสร่ง ตามอัธยาศัย จากนั้นนำชม เจดีย์ไจ๊ปุ่น

พร้อมถ่ายภาพความประทับใจ 

ช่วงเที่ยง

 

บริการอาหารกลางวัน (มื้อที่ 4)(กุ้งแม่น้ำเผาท่านละ 1 ตัว) จากนั้นนำท่านเดินทางกลับย่างกุ้งนำท่านชม เจดีย์โบตาทาวน์ ให้ท่านขอพร นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ เทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์ของชาวพม่าและชาวไทย จากนั้นนำท่านข้ามฝั่งไปอีกฝั่งหนึ่งของถนน เพื่อสักการะ เทพกระซิบ ซึ่งมีนามว่าอะมาดอว์เมี๊ยะตามตำนานกล่าวว่า นางเป็นธิดาของพญานาค ที่เกิดศรัทธาในพุทธศาสนาอย่างแรงกล้า จากนั้นนำท่านชมและนมัสการ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง นำท่านร่วมบูชา แม่ยักษ์ ที่เชื่อว่าจะช่วยในการตัดกรรมหรือศัตรูหรือพระพยุงโชคชะตา และพระสุริยันจันทรา ขอพรเรื่องธุรกิจให้สมหวังดังปรารถนา


วันเกิด

อาทิตย์

จันทร์

อังคาร

พุธ

พุธกลางคืน

พฤหัสบดี

ศุกร์

เสาร์

   สัตว์สัญลักษณ์

ครุฑ

เสือ

สิงห์

ช้างมีงา

ช้างไม่มีงา

หนูหางยาว

หนูหางสั้น

พญานาค

                                     

     *** อธิษฐานพร้อมด้วยใบไม้ที่แปลว่าชัยชนะและความสาเร็จ ***

 

 

                       บริการอาหารเย็น(มื้อที่ 5) จากนั้นนำท่านเข้าที่พัก  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันที่สาม    ย่างกุ้งสิเรียมเจดีย์เยเลพญาพระนอนตาหวานตลาดสก๊อตวัดบารมีกรุงเทพฯ                                                                  

ช่วงเช้า

บริการอาหารเช้าที่โรงแรม (มื้อที่6)จากนั้นเดินทางสู่ เมืองสิเรียมนำท่านล่องเรือชม พระเจดีย์เยเลพญา จากนั้นสักการะ พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี หรือ พระนอนตาหวาน   

ช่วงเที่ยง

บริการอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7) (พิเศษเป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร)

ช่วงบ่าย

จากนั้นนำท่านเที่ยวชม ตลาดโบโจ๊ก อองซานหรือ ตลาดสก๊อต

เป็นตลาดเก่าแก่ของชาวพม่า (ท่านใดซื้อสินค้าที่มีราคาสูง ต้องรบกวนเก็บใบเสร็จไว้ทุกร้าน,ทุกครั้ง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดบารมี เพื่อนำพระธาตุไปบูชาเพื่อเสริมสิริมงคล  จากนั้นบริการอาหารเย็นเมนุก๋วยเตี๋ยว(มื้อที่ 8) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติมิงกาลาดง (ย่างกุ้ง)

ช่วงค่ำ

ออกเดินทางกลับสู่ กทม.โดยสายบินแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD258

 

คณะเดินทางถึง กทม.สนามบินดอนเมือง ด้วยความประทับใจ

โปรแกรมท่องเที่ยวนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือสลับสับเปลี่ยนกันได้ตามความเหมาะสมของเวลา และสภาพอากาศในวันนั้น  

ชมคลิปวีดีโอ ทัวร์พม่า 

ที่พัก โรงแรม Kyaikhto hotel

ที่พัก โรงแรม Millennium hotel yagon

รถบัส 45 ที่นั่ง ทริปพม่า

ร้านอาหาร ในพม่า


แพ็คเก็จนี้รวม

อัตรานี้รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน แอร์เอเชีย ไปกลับ
ค่าโรงแรม 2 คืน
ค่ารถปรับอากาศตลอดการเดินทางท่องเที่ยวในพม่า
ค่าอาหารตามระบุในโปรแกรม
ตั๋วเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวทุกแห่ง
มัคคุเทศก์เวียดนามพูดภาษาไทยตลอดการท่องเที่ยวในเวียดนาม 
ค่าประกันอุบัติเหตุ
ค่ารถขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน

แพ็คเก็จนี้ไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม
ค่าบริการเสริมต่างๆนอกเหนือจากรายการ , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก และค่ารายการอาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากเมนู
ค่าทิปไกด์ 200 บาท/คน/วัน 
ค่าเข้าชมสถานที่นอกเหนือจากรายการนำเที่ยว
– ค่าวีซ่ากรณีเป็นชาวต่างชาติ

 

การยกเลิกและการขอเงินคืน

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ 
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน 
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์ 
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

เงื่อนไขการชำระเงิน

วิธีการจองทัวร์ 
โอนมัดจำท่านละ 70% ต่อท่าน เท่านั้นส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4046177128 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเกาะสมุย (สุราษฎร์ธานี)
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4066160618 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโลตัสชุมพร
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7462215316 บัญชีออมทรัพย์ สาขาเชียงของ
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010001669 บัญชีออมทรัพย์ สาขานครปฐม นครปฐม
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 0454546331 บัญชีออมทรัพย์ สาขาสภากาชาดไทยกรุงเทพ
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3941113545 บัญชีออมทรัพย์สาขาบรมราชชนนี (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพ
ธนาคารกรุงเทพ ชื่อบัญชีบริษัท สไมล์ไทย อีโคทัวร์ จำกัด เลขที่บัญชี 2390836035 บัญชีออมทรัพย์ สาขาอ้อมใหญ่ 
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 3432589985 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน 
ธนาคารกรุงศรี ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 2871196718 บัญชีออมทรัพย์ สาขา นครชัยศรี 
ธนาคารไทยพาณิชย์ ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4038835342 บัญชีออมทรัพย์ สาขา เซ็นทรัลเฟสติวัล พัทยา บีช
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4039187548 บัญชีออมทรัพย์
สาขาบิ๊กซี บ้านโป่ง
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 4045384073 บัญชีออมทรัพย์ สาขาโรบินสัน กาญจนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 8962117323 บัญชีออมทรัพย์ สาขาช่องเเม็ก(อุบลราชธานี) 
ธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชี นายยงยุทธ ฮิ้นเจริญ เลขที่บัญชี 7010880387 บัญชีออมทรัพย์
สาขานครปฐม นครปฐม 
ธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี บจก.สไมล์ไทย อีโคทัวร์ เลขที่บัญชี 3432612871 บัญชีออมทรัพย์ สาขา สามพราน
เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมล์ sm789@hotmail.com หรือส่งแฟ๊กซ์สลิปใบโอนเงินมาที่ 028139227 หรือ 024290554
หากไม่สะดวกทั้งสองวิธีให้โทรมาที่เบอร์ 0893089035 , 0833086327

รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์ 
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ 
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  เดือนเมษายน 5-7  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนเมษายน 6-8(วันจักรี)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนเมษายน 12-14  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนเมษายน 13-15  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนเมษายน 14-16 (วันสงกรานต์)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนเมษายน 26-28  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤษภาคม 1-3(วันแรงงาน)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤษภาคม 3-5  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤษภาคม 4-6  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤษภาคม 5-7  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤษภาคม 10-12  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤษภาคม 18-20(วันวิสาขบูชา)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤษภาคม 24-26  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤษภาคม 31พ.ค.-2มิ.ย.  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนมิถุนายน 7-9  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนมิถุนายน 14-16  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนมิถุนายน 21-23  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนมิถุนายน 28-30  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนกรกฎาคม 5-7  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนกรกฎาคม 12-14  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนกรกฎาคม 15-17(วันอาสาฬหบูชา)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนกรกฎาคม 27-29(วันเฉลิมฯ)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนสิงหาคม 2-4  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนสิงหาคม 10-12(วันแม่)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนสิงหาคม 23-25  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนกันยายน 6-8  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนกันยายน 13-15  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนกันยายน 20-22  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนกันยายน 27-29  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนตุลาคม 4-6  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนตุลาคม 11-13  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนตุลาคม 12-14(วันคล้ายวันสวรรคต)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนตุลาคม 19-21  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนตุลาคม 21-23(วันปิยะ)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤศจิกายน 1-3  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤศจิกายน 8-10  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤศจิกายน 9-11(วันลอยกระทง)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนพฤศจิกายน 22-24  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนธันวาคม 4-6 (วันพ่อ)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนธันวาคม 6-8  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนธันวาคม 8-10(วันรัฐธรรมนูญ)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนธันวาคม 13-15  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนธันวาคม 20-22  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนธันวาคม 27-29  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนธันวาคม 30ธค.-1มค.63  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก
 •  เดือนธันวาคม 31ธค.-2มค.63 (วันปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 11,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 11,900 บาท/คนราคาเด็ก