ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน 11,900 บาท บิน แอร์เอเชีย
 

ชมคลิป วีดีโอ ทริปพม่า 3วัน 2คืน
วันที่ 21-23 ก.ค.61

Millenium Hotel Yagon

Lobby at millenium hotel yagon

Room Kyaikhto hotel

birthday golden key rwstaurant

Breakfast at millenium hotel yagon

Royal Tase restaurant

Western Park Restaurant

Western Park Polo Club

shwedagonpagoda burma

shwedagonpagoda yagon

Morning Kyaikhiyo

6 wheel truck Kyaikhto

Duty Free airport

แหล่งท่องเที่ยว ประเทศพม่า

พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง

ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.


1.birthday golden key rwstaurant 2.6 wheel truck Kyaikhto 3.Breakfast at millenium hotel yagon 4.Morning Kyaikhiyo 5.Syriem yagon 6.Millenium Hotel Yagon 7.Royal Tase restaurant 8.Western Park Restaurant 9.shwedagonpagoda yagon 10.walkway to the get yagon airport 11.Lobby at millenium hotel yagon 12.Western Park Polo Club 13.Room Kyaikhto hotel 14.shwedagonpagoda yagon myanmar 15.shwedagonpagoda burma 16.supermarket 17.atmosphere in the bus 18.Duty Free airport 19.shwedagonpagoda burma 20.Atmosphere on the bus 21.Atmosphere on the bus in Bago 22.Atmosphere on the bus myanmar 23.Nature on the way to relics 24.Kyaiktiyo Pagoda Myanmar 25.Bus Myanmar inside and outside 26.Ye le Phaya Syriem Burma 27.Myanmar tour guide on the bus 28.On the way up to kyaikhiyo 29.Phra ṭhat in khæwn 30.Uphill 6 weel go to kyaiktiyo 31.On a rainy day myanmar 32.At night Phra ṭhat in khæwn 33.Sittoung River Burma 34.Make Merit In The Morning in Myanmar 35.Kyaik Hto Hotel 36.Kyaik Hwaw Wun Pagoda 37.Millennium Hotel 38.White Elephant in Myanmar 39.Kyaik Hwaw wun pagoda 40.Kyakhat wine 41.SHWEMAWDAW 42.Make Merit in Kyaiktiyo pagoda 43.Shwethalyaung Buddha 44.Kanbawzathadi Palace 45.Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha 46.Botataung Pagoda 47.Bus In Myanmar 48.Hao Shi Restaurant 49.10 mile restaurant 50.H12 Restaurant
ทัวร์เชียงตุง เมืองลา 5,900 บาท เริ่มจากอ.แม่สาย รถบัส - 3วัน 2คืน
 • รหัสทัวร์
  :  CT
 • ประเทศ
  :  ประเทศพม่า
 • ระยะเวลา
  :  3วัน 2คืน (-)
ทัวร์เชียงตุง เมืองลา พม่า 3 วัน 2 คืน

รายการเดินทางโดยย่อ

วันแรก    แม่สาย –เมืองแพรกเชียงตุงนมัสการพระมหาเมี๊ยะมุณีวัดพระแก้ววัดพระธาตุจอมคำ

08.00 น. เริ่มการเดินทางจาก อ.แม่สาย ทำพิธีการข้ามแดนไปยัง ท่าขี้เหล็ก ประเทศพม่า โดยรถตู้ ผ่านเมืองโก เมืองเล็น เมืองท่าเดื่อ ลัดเลาะไปตามแม่น้ำเล็นเรื่อยๆถนนซึ่งเป็นบริษัทของคนไทยสร้าง ผ่านเมืองแพรก (หรือเมืองพยาก) ผาสะแกง และดอยปางควาย ซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเส้นทางนี้และเป็นแหล่งพักรถมีสินค้าประเภทผลไม้และของฝากตามฤดูกาลขาย

12.00 น. ถึงเมือง เชียงตุง ซึ่งเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองเทียบเท่า เมืองเชียงใหม่แห่งล้านนาไทย และเมืองเชียงรุ่งแห่งสิบสองปันนา พาท่านรับประทานอาหารเที่ยง(1) จากนั้นนำท่านไหว้ พระมหาเมี๊ยะมุณีหรือพระมหามัยมุนี เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของประเทศพม่า และเป็นหนึ่งในห้าศาสนวัตถุที่ศักดิ์สิทธิ์ของพม่าซึ่งจำลองมาจากองค์จริงที่เมืองมัณฑะเลย์ ชม วัดพระแก้ว วัดราชฐานหัวข่วงจากนั้นพาท่านชมทัศนียภาพและไหว้ วัดพระธาตุจอมคำ  ที่มีอายุประมาณ 1,200 กว่าปี เป็นพระธาตุที่ทำจากทองคำแท้สูง 226 ฟุตกว้าง 84 ฟุต ประดับด้วยเพชรพลอยมากประมาณ 882 เม็ดและไหว้พระยืนชี้นิ้วองค์ใหญ่ที่ วัดจอมสัก ครบแล้วทั้งสามจอม  

16.00 น.  นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก

17.00 น.  พาท่านไปยังหนองตุง เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองเชียงตุง ดื่มน้ำชา น้ำเต้าหู้ แล้วเดินเล่นและ ถ่ายรูปเก็บบรรยากาศหนองตุงยามเย็น

18.30  น.  ได้เวลาอาหารเย็น (2) ที่ร้านอาหาร 

20.00 น.   เดินชมแสงสีที่มีไม่ค่อยมากและซื้อของฝากตลาดกลางคืนและกลับที่โรงแรมพักผ่อนตามสบาย


วันที่สอง  ตลาดกลางนานมัสการพระเกร็ดนาคที่วัดยางกวงศาสนพิมานสุสานเจ้าฟ้าเชียงตุงประตูป่าแดงชมการทำเครื่องเงินวัดอินทร์หนองตุง

08.00 น. บริการอาหารเช้า (3) นำท่านเที่ยว ตลาดกลางนา ซึ่งจะอยู่นอกเมืองเชียงตุงออกไป จะมีชนเผ่าพื้นเมืองนำสินค้ามาขาย

10.00 น. นำท่านไหว้ พระเกร็ดนาคที่วัดยางกวง ว่ากันว่าพระองค์นี้มีเทวดาคอยรักษา ศักดิ์สิทธิ์ ขอพรสิ่งใดก็ได้สมดังใจปรารถนา  จากนั้นนำท่านเดินทางไป ถ่ายรูปที่ ศาสนพิมาน ที่หนองคำ  ไหว้ สุสานเจ้าฟ้าเชียงตุง จะเป็นกู่บรรจุอัฐิเฉพาะเจ้าฟ้าที่เป็นผู้ชายเท่านั้น ถ่ายรูปกับประตูป่าแดง ประตูเมืองเชียงตุง หนี่งในสิบสองประตูเมืองที่ยังสมบูรณ์ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (4) ที่ร้านอาหารและพาท่านเยี่ยม ชมการทำเครื่องเงินและเครื่องเขิน ซึ่งเป็นช่างเครื่องเขินที่เหลืออยู่ในเชียงตุงเพียงครอบครัวเดียว 

14.00 น. นำท่านเข้าโรงแรมที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. พาท่านไปยัง วัดอินทร์  มีวิหาร 2 แห่งในหลังคาเดียวกันประกอบด้วย วิหารหลวงเป็นวิหารที่ชาวบ้านสร้างขึ้น และวิหารน้อยเป็นวิหารที่พระอินทร์สร้างขึ้น

18.00 น. ขับรถนำท่านไปยังหนองตุง ชิมชา กาแฟ และอาหารพื้นเมืองพม่า ชมวิวรอบหนองตุง ถ่ายภพอย่างจุใจ

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น(5) และพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่สาม   ตลาดเมืองเชียงตุง  ท่าขี้เหล็ก ดอยปางควายพระธาตุโมนินพระธาตุชเวดากอง (องค์จำลอง)

08.00 น. บริการอาหารเช้า(6) จากนั้นเดินเที่ยว ตลาดเมืองเชียงตุง  เป็นตลาดที่ใหญ่มากมีสินค้าทุกประเภทขาย สามารถใช้เงินไทยและสื่อสารกับพ่อค้าแม่ค้าด้วยภาษาไทย บรรยากาศที่เป็นกันเองและสินค้าไม่ค่อยแพง

10.30 น.  ได้เวลาเดินทางออกจากเชียงตุงมุ่งสู่ ท่าขี้เหล็ก เป็นเมืองชายแดนตั้งอยู่ในรัฐฉานและเป็นเมืองที่มีประชากรมากที่สุดในรัฐฉาน  ระหว่างทางแวะซื้อของฝากจำพวกผัก ผลไม้ ที่ ดอยปางควาย  

12.00 น.  รับประทานอาหารกลางวัน(7)ที่ร้านอาหาร เมืองพยาก และเดินทางกลับ ท่าขี้เหล็ก

14.00 น.  ถึง ท่าขี้เหล็ก ไหว้ พระธาตุโมนิน ที่วัดบ้านลม เที่ยววัดจีนที่ใหญ่ที่สุดในท่าขี้เหล็กแวะไหว้ พระธาตุชเวดากอง  เจดีย์คู่บ้านคู่เมืองของพม่า และยังไปเป็น 1 ใน 5 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของพม่าที่ควรค่าแก่การไปสักการะและให้เวลาช็อปปิ้งที่ตลาดท่าล้อ ซื้อสินค้าและของฝาก จากนั้นเดินทางกลับสู่ แม่สาย ส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจ

เอกสารประกอบการเดินทาง

  รูปถ่าย  1 นิ้ว  3 ใบ

   สำเนาบัตรประชาชน  1 ใบ (บัตรจริงนำมาวันเดินทาง)


ราคานี้รวม

1. ค่ารถปรับอากาศ

2. ค่าธรรมเนียมผ่านแดนไทยพม่า

3. ค่าเอกสารผ่านแดน

4. ค่าที่พัก 2 คืน อาหาร 7 มื้อ

5. ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

6. ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม

1. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ

2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

3. ค่าเครื่องดื่มนอกเหนือรายการระบุ

4. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %

 

 


 ช่วงเวลาเดินทาง

 •  31 ธ.ค. - 2 ม.ค. 63 (ช่วงปีใหม่)  จองทัวร์นี้
 • 5,900 บาท/คนราคาผู้ใหญ่
 • 5,900 บาท/คนราคาเด็ก