ทัวร์พม่า 3วัน 2คืน 11,900 บาท บิน แอร์เอเชีย
 
 
ทัวร์พม่า ทัวร์พม่า พญาตองซู วัดเสาร้อยต้น 2วัน1คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์พม่า พญาตองซู วัดเสาร้อยต้น 2วัน1คืน รับด่านเจดีย์สามอ ทัวร์พม่า พญาตองซู วัดเสาร้อยต้น 2วัน1คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์พม่า พญาตองซู วัดเสาร้อยต้น 2วัน1คืน รับด่านเจดีย์ ทัวร์พม่า ทวาย 3วัน 2คืน จากกทม.รถบัส ทัวร์พม่า ทวาย 3วัน 2คืน รับด่านบ้านพุน้ำร้อน รถบัส ทัวร์พม่า ทวาย 3วัน 2คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์พม่า ทวาย 3วัน 2คืน รับด่านบ้านพุน้ำร้อน รถตู้ ทัวร์พม่า แม่สาย เชียงตุง 3วัน 2คืน จากกทม.รถตู้ ทัวร์พม่า แม่สาย เชียงตุง 3วัน 2คืน รับด่านแม่สาย รถตู้ ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์พม่า พระธาตุอินทร์แขวน 3วัน 2คืน รับสนามบินมิงกาลาดง ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์พม่า เจดีย์ชเวดากอง 3วัน 2คืน รับสนามบินมิงกาลาดง ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 3วัน 2คืน รับสนามบินมิงกาลาดง ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม 5วัน 4คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง พุกาม 5วัน 4คืน รับสนามบินมิงกาลาดง ทัวร์พม่า หงสาวดี ทะเลสาบอินเล 6วัน 5คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์พม่า หงสาวดี ทะเลสาบอินเล6วัน5คืน รับสนามบินมิงกาลาดง ทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา 7วัน 6คืน จากกทม.เครื่องบิน ทัวร์พม่า พระธาตุมุเตา 7วัน 6คืน รับสนามบินมิงกาลาดง

แหล่งท่องเที่ยว ประเทศพม่า

พระราชวังบุเรงนอง
พระธาตุอินทร์แขวน
พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว
เจดีย์ไจ๊ปุ่น
นัตโบโบยีหรือพระเทพทันใจ
พระมหาเจดีย์ชเวดากอง


1.birthday golden key rwstaurant 2.6 wheel truck Kyaikhto 3.Breakfast at millenium hotel yagon 4.Morning Kyaikhiyo 5.Syriem yagon 6.Millenium Hotel Yagon 7.Royal Tase restaurant 8.Western Park Restaurant 9.shwedagonpagoda yagon 10.walkway to the get yagon airport 11.Lobby at millenium hotel yagon 12.Western Park Polo Club 13.Room Kyaikhto hotel 14.shwedagonpagoda yagon myanmar 15.shwedagonpagoda burma 16.supermarket 17.atmosphere in the bus 18.Duty Free airport 19.shwedagonpagoda burma 20.Atmosphere on the bus 21.Atmosphere on the bus in Bago 22.Atmosphere on the bus myanmar 23.Nature on the way to relics 24.Kyaiktiyo Pagoda Myanmar 25.Bus Myanmar inside and outside 26.Ye le Phaya Syriem Burma 27.Myanmar tour guide on the bus 28.On the way up to kyaikhiyo 29.Phra ṭhat in khæwn 30.Uphill 6 weel go to kyaiktiyo 31.On a rainy day myanmar 32.At night Phra ṭhat in khæwn 33.Sittoung River Burma 34.Make Merit In The Morning in Myanmar 35.Kyaik Hto Hotel 36.Kyaik Hwaw Wun Pagoda 37.Millennium Hotel 38.White Elephant in Myanmar 39.Kyaik Hwaw wun pagoda 40.Kyakhat wine 41.SHWEMAWDAW 42.Make Merit in Kyaiktiyo pagoda 43.Shwethalyaung Buddha 44.Kanbawzathadi Palace 45.Kyauk Htat Gyi Reclining Buddha 46.Botataung Pagoda 47.Bus In Myanmar 48.Hao Shi Restaurant 49.10 mile restaurant 50.H12 Restaurant

ติดต่อสอบถาม

 ติดต่อสอบถาม
 ข้อมูลติดต่อสอบถาม
ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามรายละเอียดดังนี้
ชื่อ
Your Company Name
ที่อยู่
8/173 M.6
อีเมล์
info@yourdomain.com